Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 marca 2019 r.

PDFUchwała Nr VII_58_2019 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr VII_59_2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr VII_60_2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr VII_61_2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia.pdf
PDFUchwała Nr VII_62_2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr VII_63_2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.pdf
PDFUchwała Nr VII_64_2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.pdf
PDFUchwała Nr VII_65_2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina G.pdf
PDFUchwała Nr VII_66_2019 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr VII_67_2019 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr VII_68_2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VII_69_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf