Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                    Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla miasta Gogolina”
 4. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. interpelacje i zapytania radnych;
 7. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 8. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok;
 9. sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie i Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2018 rok;
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2018 rok;
 11. Przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2018;
 12. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat,
 2. o zmianie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r.,
 3. wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (część działki 12/14 k.m.1 obręb Górażdże),
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (części działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działki 183/2 k.m. 1, obręb Malnia),
 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (części działki 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 2),
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działki 598, 599 k.m.6 oraz 661, 663, 665 k.m.7 obręb Wygoda),
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 295/13 oraz 294/15 k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działki 245/5, 245/7 k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 251/3 k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 252/3 k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 i  działka  936/15 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/16 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i 936/16 z k.m. 3
  obręb Gogolin 1)
 15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/17 z k.m.3 obręb Gogolin 1 i 936/17 z k.m. 3
  obręb Gogolin 1)
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 937/18 z k.m. 3 obręb Gogolin 1 i 936/18 z k.m. 3 obręb Gogolin 1)
 17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 939/16 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 18. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/19 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 19. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/20 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 20. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 301/2 z k.m. 4 obręb Karłubiec),
 21. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 249/1, 249/2 oraz 249/3 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 22. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki 71, 72/4 i 74/2 z k.m. 1 obręb Karłubiec),
 23. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.                                                                         

                                                                                  

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOGOLIN ZA ROK 2018

 

Uprzejmie informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 26 czerwca 2019 r., która rozpocznie się o godz. 10.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Gogolin  za rok 2018. Raport o stanie Gminy Gogolin zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Gogolinie przez Burmistrza Gogolina na sesji, która odbędzie się w  dniu 29 maja 2019 r. o godz. 10.00.

W czerwcowej debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy Gminy Gogolin.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) mieszkańcy gminy Gogolin mogą zabrać głos  w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Gogolin składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

A zatem zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem o stanie Gminy Gogolin za rok 2018 są przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (parter, pok. 10) do dnia 28 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie (tj. pon. 7.30-16.30, wt.-czw.7.30-15.30, pt. 7.30-14.30).

                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                                                                        w Gogolinie
                                                                                                                       /-/ Piotr Czok

PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały Nr IX_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_h_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_i_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_j_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_k_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_l_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_m_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_n_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_o_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_p_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_q_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_r_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_s_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_t_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_u_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_v_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr IX_w_2019.pdf