Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o I Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 25 czerwca r. (tj. wtorek) o godz. 10:00 na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się I Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji.

Porządek Posiedzenia:

  1. otwarcie Posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
  3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
    • a) wyboru Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie,
    • b) wyboru Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie,
  4. wolne wnioski;
  5. zakończenie posiedzenia.

PDFZawiadomienie o I Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji 2019-2023.pdf