Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin

 

                                                                            Gogolin, 25 stycznia 2013 r.

Konsultacje w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu

w dniu 25 stycznia  2013 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin

 

1.       Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin .
 
2.       Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 25 stycznia 2013 r. i kończą w dniu 07 lutego 2013r.      
3.       Forma konsultacji
Zgłaszanie uwag i opinii przy wykorzystaniu formularza konsultacji. Formularz  może być złożony w wersji papierowej (Urząd Miejski  w Gogolinie , I piętro pokój nr12) lub w wersji elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres:

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

  • zgłoszone anonimowo
  • po dniu 07 lutego 2013r. po godz. 15.30.

 

4.       Wyniki konsultacji
Z przebiegu przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie. Sprawozdanie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Załączniki

DOCFormularz Konsultacji.doc

PDFProjekt uchwały z dnia 23 stycznia 2013r..pdf

PDFSprawozdanie.pdf