Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

 

                                                       Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 sierpnia 2019r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r.
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu,
 2. zmiany uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019r.,
 3. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres powyżej trzech lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. 568, k.m. 2 obręb Kamień Śl.),
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.303 k.m.4 obręb Gogolin 1),
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.870 k.m.10 obręb Karłubiec),
 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.40/2 k.m.1 obręb Strzebniów),
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.60/1 k.m.1 obręb Gogolin 1),
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.579/2 k.m. 6 obręb Wygoda),
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.294/86, k.m.4 obręb Gogolin 1),
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.877/4, k.m.13 obręb Gogolin 1),
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.877/5, k.m.13 obręb Gogolin 1)
 13. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;
 14. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 15. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin;
 16. wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin a Miastem Opole;

9) wolne wnioski i informacje;

10) zakończenie obrad sesji

                                                                                     Przewodniczący
                                                                                       Rady Miejskiej w Gogolinie

 

                                                                                                  /-/ Piotr Czok

 

PDFProjekt uchwały Nr XIV_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_h_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_i_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_j_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_k_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_l_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_m_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_n_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_o_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIV_p_2019.pdf