Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 24 września 2019r. (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. wraz z załącznikami;
 8. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r.;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia,
 4. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
 5. załatwienia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Gogolina,
 6. przekazania pisma według właściwości,
 7. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 9. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,

     10. wolne wnioski i informacje
     11. zakończenie obrad sesji.

                                                                                     Wiceprzewodnicząca
                                                                                   Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                  /-/ Barbara Herok

PDFProjekt uchwały Nr XV_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV_h_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV_i_2019.pdf