Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o II Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 września 2019 r. (tj.piątek) o godz. 10:00 na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się II Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji.

Porządek Posiedzenia:

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) w sprawie przyjęcia Programu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji na lata 2019-2023;

4. wolne wnioski;

5. zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów

w Gogolinie

Jan Nadbrzeżny