Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie

 Gogolin, dnia 12.02.2013r.

WG.I.271.1.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gogolinie w 2013r.

wybrano ofertę złożoną przez  PETROL  sp. z o.o. 55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 90

z ceną ofertową 88 660,00  zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

PETROMEX Janusz Kisielewski

ul. Kępska 2, 45-129 Opole

 

96,41

2

PETROL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

 

100

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz