Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 wg stanu na 30.09.2019

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

 Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. )

Gmina Gogolin ogłasza podstawową kwotę dotacji w roku 2019-  aktualizacja wg SIO  na dzień 30 września 2019 r.

 

Przedszkola prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Gogolin

Lp.

Typ placówki

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (rocznie)

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (miesięcznie)

Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2018

1

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

14 249,49

1 187,46

189

2.

Kwota przewidziana na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gogolin

5 074,00

422,83

3,33

Miesięczna kwota dla Przedszkola niepublicznego wynosi 80% podstawowej kwoty dotacji – 949,97 złotych