Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2020 rok.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej na 2020 r. skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570).

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin na 2020 rok.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:

  1. Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim.
  2. Organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

PDFOgłoszenie_otwarty konkurs ofert_kultura fizyczna 2020 rok.pdf
RTFWzór oferty.RTF
RTFWzór sprawozdania.RTF
PDFZarządzenie_otwarty konkurs ofert_kultura fizyczna 2020 rok.pdf