Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z XVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 listopada 2019 r.

PDFUchwała Nr XVIII_159_2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobie.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_160_2019 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_161_2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_162_2019 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_163_2019 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_164_2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_165_2019 w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_166_2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_167_2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_168_2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_169_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf