Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o III Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu
19 grudnia 2019 r. (tj.czwartek) o godz. 10:00 na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się III Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji.

Porządek Posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie w IV kwartale 2019 r.

4. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w I kwartale 2020 roku.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie posiedzenia

 

Załączniki:

PDFZawiadomienie o III Posiedzeniu GRS.pdf