Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu kultury fizycznej w 2020 r.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.189.2019.pdf
DOCZarządzenie Nr Or.I.0050.189.2019 Załącznik nr 1.doc
DOCZarządzenie Nr Or.I.0050.189.2019 Załącznik nr 2.doc