Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

Informuje się, iż w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

- Omówienie projektu uchwały z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z autopoprawką Burmistrza Gogolina)

 

- Omówienie projektu uchwały z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok (z autopoprawką Burmistrza Gogolina)

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej-Krystian Kubilas

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania- Franciszek Holeczek

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Adrian Mróz

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji-Leonard Lepich

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia- Sapo k Gizela

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Gerard Konieczko