Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r.

PDFUchwała Nr XIX_187_2019 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dot. petycji z 6 grudnia 2019 r.).pdf
PDFUchwała Nr XIX_186_2019 w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (dot. petycji z 2 grudnia 2019 r.),.pdf
PDFUchwała Nr XIX_185_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIX_184_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego).pdf
PDFUchwała Nr XIX_183_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa).pdf
PDFUchwała Nr XIX_182_2019 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XIX_181_2019 w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XIX_180_2019 w sprawie ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.pdf
PDFUchwała Nr XIX_179_2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Nr XIX_178_2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XIX_177_2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XIX_176_2019 w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2020 rok”.pdf
PDFUchwała Nr XIX_175_2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025.pdf
PDFUchwała Nr XIX_174_2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.pdf
PDFUchwała Nr XIX_173_2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie(...).pdf
PDFUchwała Nr XIX_172_2019 w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego tworzenia i utrzymania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania (...).pdf
PDFUchwała Nr XIX_171_2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIX_170_2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf