Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2020 ROKU, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 17)

Gmina Gogolin ogłasza podstawową kwotę dotacji w roku 2020:

Tabela 1

Przedszkola prowadzone przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Gogolin

Lp.

Typ placówki

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (rocznie)

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia (miesięcznie)

Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2019

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

posiadające opinię, o której mowa w art. 127 ust.10 ustawy- prawo oświatowe 

1

Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych

 

 

17 122,78

 

 

1 426,90

 

 

191

 

 

4

Miesięczna kwota dla Przedszkola niepublicznego wynosi 80% podstawowej kwoty dotacji – 1 141,52 złotych

Wskaźnik zwiększający dla szkół nie będących szkołami specjalnymi

Tabela 2

Lp.

Typ placówki

Wskaźnik zwiększający

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez organy inne niż Gmina Gogolin

 

1,292

 

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji , statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego

dokonywane będą w ustawowych terminach.