Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2020 r.

PDFUchwała Nr XX_188_2020 w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i członków rządu RP w sprawie pilnego podjęcia działań celem zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego 100% środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała Nr XX_189_2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.pdf
PDFUchwała Nr XX_190_2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025.pdf
PDFUchwała Nr XX_191_2020 w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XX_192_2020 w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach (....).pdf
PDFUchwała Nr XX_193_2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2019/2020.pdf
PDFUchwała Nr XX_194_2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 112/1 k.m.1 obręb Malnia).pdf
PDFUchwała Nr XX_195_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 183/2 i 184/2 mapa 4 obręb Gogolin 2),.pdf
PDFUchwała Nr XX_196_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/26 k.m.3 obręb Gogolin 1),.pdf
PDFUchwała Nr XX_197_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (...).pdf
PDFUchwała Nr XX_198_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 937/20 i działki 936/20 k.m.3 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XX_199_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 937/19 i 936/19 k.m.3 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XX_200_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 656/37 k.m.11 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XX_201_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 249/7 k.m.3 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XX_202_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 1388/16 k.m.4 obręb Karłubiec).pdf
PDFUchwała Nr XX_203_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 939/50 k.m.3 obręb Gogolin1).pdf
PDFUchwała Nr XX_204_2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XX_205_2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFUchwała Nr XX_206_2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa).pdf
PDFUchwała Nr XX_207_2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego).pdf
PDFUchwała Nr XX_208_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XX_209_2020 w sprawie przekazania części skargi według właściwości.pdf