Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 16.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. współdziałania na rzecz realizacji projektu „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 960/1 i 960/2 z k.m. 10 obręb Karłubiec),
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 1049/1 z k.m. 10 obręb Karłubiec),
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z 5 lokali mieszkalnych przy Placu Dworcowym w Gogolinie),
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 918/8 z k.m. 13 obręb Gogolin 1),
 6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki 10/2 k.m. 1 obręb Gogolin 1),
 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki 12/2 k.m.1 obręb Gogolin 1),
 8. udzielenia pomocy finansowej,
 9. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok;
  4. Zakończenie obrad sesji 

    Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Gogolinie

        /-/ Piotr Czok