Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Konsultacje w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu w dniu 29 marca 2013 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

1. Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.
 
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje rozpoczynają się w dniu 29 marca 2013 r. i kończą w dniu 12 kwietnia 2013 r.
     
3. Forma konsultacji
Zgłaszanie uwag i opinii na piśmie przy wykorzystaniu formularza konsultacji, bezpośrednio w Urzędzie Miejskim  w Gogolinie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: .

4. Wyniki konsultacji
Z przebiegu przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie. Sprawozdanie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

DOCformularz-konsultacyjny.doc
PDFUchwała.Projekt.Regulamin UCiPG.pdf

PDFsprawozdanie z konsultacji.pdf