Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

​​​​​​​Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 15 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020)

Zastępca Burmistrza Gogolina

informuje, że w postępowaniu dotyczącym zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w 2020 r., w trybie wyboru oferty przeprowadzonym w dniu 04 marca 2020 r., Komisja postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”, 47-320 Gogolin, ul. Plac Dworcowy 2, na wykonanie zadania, które będzie obejmowało:

1) udzielanie pomocy rzeczowej mieszkańcom gminy Gogolin znajdującym się w trudnej sytuacji losowej poprzez sfinansowanie: żywności, opału, podręczników szkolnych, leków i sprzętu medycznego, rehabilitacji leczniczej;

2) organizację imprez integracyjnych i charytatywnych.

Na realizację zadania udzielono  dotacji w kwocie 10.000,00 zł.

 

Z-ca Burmistrza Gogolina

Krzysztof Reinert