Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie- Aktualizacja z dn. 26.03.2020r.

ZAWIADOMIENIE -AKTUALIZACJA z dn. 26.03.2020r.

W związku z zawiadomieniem z dnia 23 marca 2020. dotyczącym zwołania wspólnego posiedzenia Komisji na dzień 31 marca 2020 r. (wtorek)
na godz. 15.30
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie informuje się, że nastąpiła zmiana godziny tego posiedzenia.
Posiedzenie odbędzie się o godz. 16.00. Miejsce i tematyka posiedzeń pozostaje bez zmian.

Z-ca Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej- Franciszek Holeczek

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania-Franciszek Holeczek

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Adrian Mróz

Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji-Adam Zelent

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia-Sapok Gizela

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji -Gerard Konieczko

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Omówienie materiałów na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie;

2. Sprawy bieżące;

3. Wolne wnioski.

Z-ca Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej- Franciszek Holeczek

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania-Franciszek Holeczek

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Adrian Mróz

Z-ca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji-Adam Zelent

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia-Sapok Gizela

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji -Gerard Konieczko