Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

 

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 kwietnia 2020r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. zmiana planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok;
 4. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. interpelacje i zapytania radnych;
 7. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 8. sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2019 rok:

a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;

 1. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;

10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 1. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023,
 2. w sprawie powierzenia spółce Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, wykonywania zadań własnych Gminy Gogolin w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami, w tym lokalami użytkowymi w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty,
 3. petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej),
 4. zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 5. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
 6. emisji obligacji komunalnych,
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 8. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok
  11. wolne wnioski i informacje;
  12. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolin

 /-/ Piotr Czok