Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamia się miezkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Omówienie materiałów na XXIII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie;

2. Sprawy bieżące;

3. Wolne wnioski.

 

Z-ca Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej- Franciszek Holeczek
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania- Franciszek Holeczek
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska-Adrian Mróz
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Leonard Lepich
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia-Sapok Gizela
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji -Gerard Konieczko