Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem nagłośnienia i oświetlenia Gminnego Centrum kultury w Gogolinie

 Gogolin, dnia  02.04.2013r.

WG.I.271.3.2013

                       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wraz z montażem oświetlenia i nagłośnienia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie

wybrano ofertę złożoną przez BESCO Leszek Wyrwas 45-265 Opole ul. Bytnara Rudego 21d/501                             

                                             z ceną ofertową 457 895,79 zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy: 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

M.Ostrowski Sp.J.

50-541 Wrocław Al. Armii Krajowej 5

87,94

2

BESCO Leszek Wyrwas

45-265 Opole ul. Bytnara Rudego 21d/501

100

3

RAGTIME Sp. J.

45-068 Opole ul. 1 Maja 19 oficyna

Oferta

odrzucona

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz