Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. współdziałania na rzecz realizacji projektu „TROPA VERDE - nagradzamy recycling”,
 2. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin,
 3. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gogolin 2030”,
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 1255/3 z k.m. 5 obręb Kamień Śląski),
 5. wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”,
 6. wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”,
 7. wydłużenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy
  u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”,
 8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 9. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok

         4.wolne wnioski i informacje;

         5.zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie 
 /-/ Piotr Czok