Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia - Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na realizacji  gminnego programu polityki zdrowotnej  pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród
dzieci i młodzieży w gminie Gogolin na lata 2015-2020”

Burmistrz Gogolina

informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który w 2020 roku będzie realizował gminny program polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015 - 2020”, w dniu 2 września 2020 r. komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0050.131.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. dokonała oceny ofert i postanowiła przyjąć ofertę złożoną przez:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, 47-320 Gogolin, ul. Szkolna 2.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs.

Komisja zaproponowała wysokość dotacji w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania złożonego w ofercie.

 BURMISTRZ GOGOLINA

Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert - Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku.pdf