Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z XXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 września 2020 r

PDFUchwała Nr XXVIII_295_2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_296_2020 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gogolin oraz przekazania go do organu regulacyjnego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_297_2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 2.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_298_2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”,.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_299_2020 w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_300_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_301_2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_302_2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_303_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_304_2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_305_2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_306_2020 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf