Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 października 2020r. (środa) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;

4) interpelacje i zapytania radnych;

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;

6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;

7) ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2019/2020;

8) informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin w roku 2020;

9) informacja o stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2020;

10) informacja o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin w 2019 roku;

11) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Gogolinie,

b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula;

d) nadania nazwy ulicy,

e) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne,

f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

g) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok;

12) wolne wnioski i informacje;

13) zakończenie obrad sesji.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcam  mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w Sesji i skorzystanie z bezpośredniej transmisji Sesji on-line zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                                 Rady Miejskiej w Gogolinie
                                                                                                                          /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr XXIX_a_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_b_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_c_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_d_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_e_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_f_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_g_2020.pdf

Wersje dostępne:

PDFProjekt uchwały Nr XXIX_a_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_b_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_c_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_d_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_e_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_f_2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX_g_2020.pdf