Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę ulicy Górnej w Gogolinie

 Gogolin, dnia  13.05.2013r.

 

WG.I.271.6.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

budowa ulicy Górnej w Gogolinie

wybrano ofertę złożoną przez  EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek 47-320 Gogolin ul. Rolna 1

z ceną ofertową 874 934,61 zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRANSKOM” Robert Białdyga

47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1

85,71

2

EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

Ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin

100

3

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. 24 kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce

80,85

4

K+D Budownictwo Sp. z o.o.

Ul. Głubczycka 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

80,25

5

 

Zakład Budownictwa Komunalnego Opol-Kan

46-070 Chmielowice ul. Stawowa 6

92,66

6

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b

74,47

7

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS  Sp. z o.o. ul. Wiejska 8,

47-143 Niezdrowice

Partner: Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

Ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

95,10

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz