Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1211; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378), art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/250/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Burmistrz Gogolina

informuje, że akceptuje propozycję przedłożoną przez komisję konkursową w zakresie przyznania dotacji związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury na 2013.

Po rozpatrzeniu ofert w dniach 07-17.05.2013 r. komisja konkursowa postanowiła zaopiniować pozytywnie poniższe oferty oraz zaproponować udzielenie następujących dotacji:

Oferta Nr 1 – Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w Choruli kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 2 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Górażdże – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 3 - Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego w Kamieniu Śląskim – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 4 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Kamionek w Kamionku – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 5 – Stowarzyszenie Nasz Karłubiec w Gogolinie – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 6 - Stowarzyszenie Ziemia Malińska w Malni – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 7 – Stowarzyszenie Razem dla Obrowca w Obrowcu – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 8 – Stowarzyszenie Wsi Odrowąż – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 10 – Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina – Strzebniów  – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 11 – Stowarzyszenie Kraina Białej Damy w Zakrzowie – kwota: 6.000 zł

Oferta Nr 12 – Towarzystwo Społeczno–Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Opolu – kwota: 15.000 zł

Oferta Stowarzyszenie „Silesiana” w Opolu została zaopiniowana negatywnie, w związku z czym nie otrzymała dofinansowania proponowanego zadania.

 

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala

PDFwyniki konkursu_kultura 2013.pdf