Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów, zadanie Czereśniowa

 Gogolin, dnia  06.06.2013r.

 

WG.I.271.7.2013

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów,

zadanie Czereśniowa

wybrano ofertę złożoną przez   PPHU Eko-Kan-Gaz Jan Tokarski

                                  63-410 Ostrów Wielkopolski 2 Karski, ul. Akacjowa 10                       

z ceną ofertową 5 004 190,93 zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

 PPHU Eko-Kan-Gaz Jan Tokarski

 63-410 Ostrów Wielkopolski 2 Karski, ul. Akacjowa 10          

                         

100

2

 Firma HALLER S.A.

 Ul. Obroki 133, 40-833 Katowice

 

68,11

3

 Konsorcjum:

 Partner: Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne Sp. z o.o.

 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Melioracyjna 3

 Lider:  Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Lech Walkiewicz,

 Zbigniew Warwarko Sp.J. 57-410 Ścinawka Średnia ul. 3 Maja 8B

                                                          

81,18

4

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka

45-129  Opole ul. Kępska 10         

                                                         

88,95

5

 

 P.P.U.H. Paga – Pro Sebastian Pandel

Ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice

 

87,86

6

 

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o.

47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8

Partner: Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski

Ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice

94,91

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz