Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2013

 PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.01.2013 ws. wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.02.2013 ws dystrybucji tabletek jodowych w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.04.2013 ws zmian w planie finansowym dochodów i wydatków00190.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.05.2013 ws przekazania nieruchomości w trwały zarząd.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.6.2013 ws. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunallne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin ws podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.7.2013 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.8.2013 ws. gminnego koordynatora badania.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.9.2013 ws. realizacji zadań obrony cywilnej w gminie Gogolin.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.10.2013 ws.realizacji pozamilitarnych przygotowan w gminie Gogolin w 2013 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.11.2013 ws.realizacji pprzedsięwzięć zarządzania kryzysowego w gminie Gogolin w 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.12.2013 ws.dokonania zmian w palnie finansowym wydatków budżetu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.13.2013 ws.dokonania zmian w palnie finansowym wydatków budżetu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.14.2013 ws.regulaminu konkursu na Ozdoby Świąteczne.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.15.2013 ws.ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DSS św Barbara w Kamionku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.16.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.17.2013 ws.powołania komisji konkursowej Baba wielkanocna.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.18.2013 ws.powołania komisji konkursowej konkurs kroszonkarski.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.19.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.20.2013 ws.zastosowania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.21.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.22.2013 ws. przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykoniania budżetu gminy za 2012r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.23.2013 ws ustalenia kwoty dopłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.24.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.25.2013 ws s.dokonania zmian budżetu gminy00210.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.26.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy00211.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.27.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy00212.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.28.2013 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.29.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gmin.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.30.2013 ws regulsminu konkursu Kamień Śl. zielone serce Gminiy Gogolin.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.31.2013 ws .dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gmin.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.32.2013 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.33.2013 ws .dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.34.2013 ws przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego przedszkola nr 3.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.35.2013 ws przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola PSP nr 2 w Gogolinie.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.36.2013 ws przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Kamieniu Śl00225.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.37.2013 ws powołasnia komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie 2013 zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.38.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym.pdf

PDFzarządzenie Nr Or.I.0050.39.2013 ws przekazania sprawozdania finansowego gminy za 2012.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.40.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.41.2013 ws ogłoszenia wykazu nieruchomiości wykazanych do sprzedazy oraz ustalenia ceny.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.42.2013 ws ogłoszenia wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.43.2013 ws zmian ws zmian w planie finansowym wydatków budżetu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.44.2013 ws wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.46.2013 ws s zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.47.2013 ws zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.48.2013 ws ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.49.2013 ws odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.50.2013 ws zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.52.2013 ws wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych00373.pdf

PDFZarządzenie Nr Or I.0050.53.2013 Burmistrza Gogolinia ws zasad nadzoru nad zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy Gogolin.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.I0050.55.2013 Burmistrza Gogolina ws ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżętu Gminy Gogolin na 2013 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.56.2013 ws .dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.57.2013 ws powołania komisji egzaminacyjmej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.58.2013 ws powołania komisji egzaminacyjmej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.59.2013 ws powołania komisji egzaminacyjmej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.61.2013 ws ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie do zakupu podręczników - program rządowy Wyprawka Szkolna00530.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.62.2013 ws ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń00531.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.63.2013 ws powołania komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.64.2013 ws ustalenia stawek czynszu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.65.2013 ws dokonania zmian w budżecie gminy na 2013.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.66.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.67.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.68.2013 ws.opłat za korzystanie z obiektów 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.69.2013 ws.ustalenia wysokości opłata za korzystanie z boisk piłkarskich za wyjątkiem stadionu miejskiego00538.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.70.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.71.2013 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.72.2013 ws.powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.73.2013 ws wprowadzenia do stosowania planu obrony cywilnej Gminy Gogolin.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.74.2013 wss.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.75.2013 wswykonania budżetu za I półrocze 2013 cz I.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.75.2013 wswykonania budżetu za I półrocze 2013 cz II.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.75.2013 wswykonania budżetu za I półrocze 2013 cz III.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.75.2013 wswykonania budżetu za I półrocze 2013 cz IV.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.76.2013 w sprzedłożenia radzie inf o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.77.2013 wss.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.78.2013 ws dokonania zmian budżetu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.79.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.80.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.81.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.82.2013 ws ustalenia wysokości opłata za korzystanie z gminnych obietów i urządzeń urżyteczności publicznej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.83.2013 ws ustalenia wysokości opłata za korzystanie z gminnych obietów i urządzeń urżyteczności publicznej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.84.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.85.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.86.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.87.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.88.2013 ws zmiany regulaminu Organizacyjnego UM w Gogolinie.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.89.2013 ws zmieniające zarządzenie ws organizaji i przyjmowania skarg i wniosków 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.90.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.91.2013 ws udziału w powiatowym terenowym ćwiczeniu obtonnym 2013.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.92.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.93.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.94.2013 ws ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.95.2013 ws dokonania zmian w budżecie gminy na 2013.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.96.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.97.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.98.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.99.2013 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.100.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.101.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.102.2013 ws wykonania uchwały nr 20 X 2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Spółki KPW z dni. 24 października 2013 r ws podwyższenia kapitału zakładowego spółki.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.103.2013 ws s.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.104.2013 ws powołania grupy roboczej ds opracowania Strategii Rozwoju na lata 2012-2020.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.105.2013 ws Reguliaminu kokursu na ozdobe i potrawę bożomarodzeniową.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.106.2013 ws powołania grupy roboczej ds Konkuru europejskiego Odnowa Wsi.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.107.2013 ws projektu budżetu gminy na 2014 rok cz I.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.107.2013 ws projektu budżetu gminy na 2014 rok cz II.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.108.2013 ws projektu wieloletniej prognozy finasowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.109.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2013 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.110.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżętu Gminy Gogolin na 2013 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.111.2013 ws dokonania zmian w budżetu gminy 2013 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.112.2013 ws dokonania zmian w budżetu gminy 2013 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.114.2013 ws dokonania zmian w budżetu gminy 2013 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.115.2013 ws ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.116.2013 ws ustalenia norm zużycia paliwa dla sprżtu strażackiego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.117.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2013 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.118.2013 wspowołania komisji opiniowania ofert w otwarty konkusrie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.119.2013 ws ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urzadzeń.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.120.2013 ws powołania komisji do rozpatrzenia ofert na reazlizację zadań publicznych z zakresu ochronyi promocji zdrowia.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.121.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2013 r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.122.2013 ws opłat za korzystanie z obiektówi urządzeń będących na utrzymaniu ZRS na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I0050.123.2013 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2013 r..pdf