Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 04 lipca 2013r.
o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

      2.  rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

           a) zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury,

           b) wniosku o pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Policji,

           c) trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

              i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania

             zleconych zadań,

           d)  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

       3.  zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             /-/ Franciszek Holeczek