Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2013-2015


 

OGŁOSZENIE


 

Burmistrz Gogolina informuje o rozpoczęciu w dniu 25 lipca 2013 r. konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie zmiany GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY GOGOLIN NA LATA 2011-2015 w zakresie dotyczącym wprowadzenia :”Programu profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2013-2015” oraz „Programu profilaktyki przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2013-2015”

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2013-2015.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 25 lipca 2013 r. i kończą w dniu 8 sierpnia 2013 r.

3. Forma konsultacji:

Zgłaszanie uwag i opinii na piśmie przy wykorzystaniu formularza konsultacji, bezpośrednio
w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w godz. 7:30-15:30 (pokój nr 12) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: urzad@gogolin.pl

4. Wyniki konsultacji:

Z przebiegu przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie. Sprawozdanie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

PDFFormularz konsultacji.pdf

PDFProgram profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2013-2015.pdf

PDFProgram przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2013-2015.pdf

PDFProjekt uchwały.pdf

PDFSprawozdanie.pdf