Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont nawierzchni ulicy Polnej w Kamionku

 Gogolin, dnia  18.07.2013r.

 

WG.I.271.9.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

remont nawierzchni ulicy Polnej w Kamionku

wybrano ofertę złożoną przez   Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

                                                   47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b

z ceną ofertową 112 992,35  zł ( z podatkiem VAT).

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRANSKOM” Robert Białdyga

47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1

97,46

2

HUCZ Spółka z o.o. Spk

42-283 Boronów ul. Częstochowska 14

76,37

3

Europamed Sp. z o.o.

47-400 Racibórz ul. Staszica 22

78,01

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b

100

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz