Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1327/9, k.m. 4 obręb Karłubiec, o pow. 0,0912 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00061624/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  75 700,00 zł.*

Wadium –  7 570,00 zł.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1327/11, k.m. 4 obręb Karłubiec, o pow. 0,0878 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00061624/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  72 900,00 zł.*

Wadium –  7 290,00 zł.

3. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (do przetargu mogą przystąpić właściciele działek sąsiednich) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1327/12 k.m. 4 obręb Karłubiec, o pow. 0,0167 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00061624/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną – na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  10 900,00 zł.*

Wadium –  1 090,00 zł.

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 61/1, k.m. 2 obręb Gogolin 2, o pow. 0,1238 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  100 000,00 zł.*

Wadium –  10 000,00 zł.

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 61/8, k.m. 2 obręb Gogolin 2, o pow. 0,0628 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00051106/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  52 000,00 zł.*

Wadium –  5 200,00 zł.

6. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (brak dojazdu – do przetargu mogą przystąpić właściciele działek sąsiednich) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kamieniu Śląskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 608, k.m. 2 obręb Kamień Śląski, o pow. 0,0376 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00050813/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny działalności gospodarczej, składowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  14 500,00 zł.*

Wadium –  1 450,00 zł.

7. Pierwszy przetarg ustny ograniczony (brak dojazdu – do przetargu mogą przystąpić właściciele działek sąsiednich) na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Choruli, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 63, k.m. 2 obręb Chorula, o pow. 0,1080 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW 52193/ST prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  1 500,00 zł.

Wadium –  150,00 zł.

8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Choruli, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr. 44/17 i 44/19, k.m. 2 obręb Chorula o łącznej pow. 0,2184 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00058433/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  6 900,00 zł *

Wadium –  690,00 zł.

9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 399/5 k.m. 6 obręb Gogolin 1, o pow. 0,3988 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00050846/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  5 500,00 zł.

Wadium –  550,00 zł.

10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  nr 408, k.m. 6 obręb Gogolin 1, o pow. 0,1014 ha. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr KW OP1S/00050846/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny sadów i ogrodów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  3 500,00 zł.

Wadium –  350,00 zł.

* Pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetargi odbędą się w dniu 05 września 2013r o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz  potwierdzenie wpłacenia wadium. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  02 września 2013r.

Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829 lub www.gogolin.pl

                                                                                         

                                                                                                 Burmistrz Gogolina

                                                                                                    Joachim Wojtala