Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

 

ZAWIADOMIENIE

Informuję się mieszkańcow Gminy Gogolin, iż w dniu 06 sierpnia 2013r. (wtorek) o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie. Tematem posiedzenia Komisji będzie:

- zajęcie stanowiska w sprawie możliwości partycypacji w kosztach zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie”,

- zajęcie stanowiska w sprawie możliwości partycypacji w kosztach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin-Kamień Śląski od km 5+041 do km 6+757- etap II”,

- zajęcie stanowiska w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej przebiegającej  "przez wieś Kamionek" na kategorię drogi gminnej,

- sprawy bieżące,

- wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania-Hubert Sznajder
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Zbigniew Kawa
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia- Waltrauda Wicher
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Józef Schlappa
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Józef Reinert