Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina dotyczące zwołania zebrania wiejskiego w Górażdżach

Obwieszczenie

Burmistrza Gogolina

z dnia 27 sierpnia 2013r.

 

Na podstawie § 8 ust. 1 statutu sołectwa Górażdże (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą   Nr XXXIV/343/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa,

zwołuje się na dzień 12 września 2013r. zebranie wiejskie.  Zebranie odbędzie się o godz. 18.00       (II termin zebrania: godz. 18.30) w świetlicy środowiskowej w Górażdżach.

Porządek zebrania:

  1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
  2. złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa;
  3. przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim;
  4. wybór Komisji Skrutacyjnej;
  5. wybór Sołtysa;
  6. wolne wnioski i zapytania

                                                            Burmistrz Gogolina
                                                           /-/Joachim Wojtala