Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Onformacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Gogolin.

INFORMACJA

O wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Gogolin.

Przetarg przeprowadzony został w dniu 05.09.2013r. w lokalu Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

  1. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 1327/9 km. 4 obręb Karłubiec, KW – OP1S/00061624/3 położona w Gogolinie. Wadium zostało wpłacone przez 1 oferenta, który został dopuszczony do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 75 700,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to 76 700,00 zł + VAT 17 641,00 zł = 94 341,00 Nabywcą działki została Pani Ingeborg Weinert.
  2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 1327/11 km. 4 obręb Karłubiec, KW – OP1S/00061624/3 położona w Gogolinie. Wadium zostało wpłacone przez 2 oferentów, którzy zostali dopuszczenie do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 72 900,00 zł. W przetargu wziął udział jeden oferent. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to 73 900,00 zł + VAT 16 997,00 zł = 90 897,00 Nabywcą działki została Pani Katarzyna Brandys.
  3. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 1327/12 km. 4 obręb Karłubiec, KW – OP1S/00061624/3 położona w Gogolinie. Wadium zostało wpłacone przez 1 oferenta, który został dopuszczony do przetargu, jednak nie wziął w nim udziału. Brak postąpienia.
  4. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona  nr działki 61/1 km. 2 obręb Gogolin 2, KW – OP1S/00051106/3 położona w Gogolinie. Nie wpłacono wadium – przetarg nie odbył się.
  5.  Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona   nr działki 61/8 km. 2 obręb Gogolin 2, KW – OP1S/00051106/3 położona w Gogolinie. Nie wpłacono wadium – przetarg nie odbył się.
  6. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 608 km. 2 obręb Kamień Śl., KW – OP1S/00050813/5 położona w Kamieniu Śląskim. Wadium zostało wpłacone przez 1 oferenta, który został dopuszczony do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 14 500,00 zł. W przetargu wziął udział jeden oferent. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to 14 700,00 zł + VAT 3 381,00 zł = 18 081,00 Nabywcą działki zostali Państwo Edward i Brygida Reimann.
  7. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 63 km. 2 obręb Chorula, KW – 52193/ST położona w Choruli. Wadium zostało wpłacone przez 1 oferenta, który został dopuszczony do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1 500,00 zł. W przetargu wziął udział jeden oferent. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to 1550,00 zł  Nabywcą działki został Pan Lucjan Szpicki.
  8. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 44/17 i 44/19 km. 2 obręb Chorula, KW – 52193/ST położone w Choruli. Wadium zostało wpłacone przez 1 oferenta, który został dopuszczony do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 6 900,00 zł. W przetargu wziął udział jeden oferent. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to 7 000,00 zł + VAT 1 610,00 zł = 8 610,00 zł. Nabywcą działki zostali Państwo Nowakowski Łukasz i Małgorzata.
  9. Przedmiotem przetargu była sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki nr 399/5  km. 2 obręb Gogolin 1 , KW – OP1S/00050846/5 położonej w Gogolinie. Wadium zostało wpłacone przez 1 oferenta, który został dopuszczony do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 5 500,00 zł. W przetargu wziął udział jeden oferent. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to 5 600,00 zł  Nabywcą działki został Pan Piotr Bomba.
  10. Przedmiotem przetargu była sprzedaż działki nr ewidencyjny 408 km. 6 obręb Gogolin 1, KW – OP1S/00052560/0 położonej w Gogolinie. Wadium zostało wpłacone przez 1 oferenta, który został dopuszczony do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 3 500,00 zł. W przetargu wziął udział jeden oferent. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to 3 550,00 zł  Nabywcą działki został Pan Piotr Bomba.

 

 

Data:                                       Przewodniczący komisji przetargowej:

05.09.2013r.                                       Krzysztof Długosz