Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gogolin, 13.09.2013r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gogolina


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że w dniu 13.09.2013r. na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA SA O/OPOLE REJON DYSTRYBUCJI WSCHÓD, zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na wymianie linii kablowej 15kV relacji Zakrzów-Jasiona – ułożenie kabla 15kV w ziemi wzdłuż dróg gminnych na głębokość 0,9m, na działkach nr ewid. 50/10 oraz 127/2 k.m. 2 obręb Zakrzów.

        W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

         Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6,
47-320 Gogolin (pokój nr 29), w godzinach urzędowania.

 

 

                                                                                                          Burmistrz Gogolina

                                                                                                            Joachim Wojtala