Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie

 Gogolin, dnia  13.09.2013r.

 

WG.I.271.11.2013

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Budowa placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie

 

wybrano ofertę złożoną przez EFEKT  MAX  47-224 Kędzierzyn –Koźle ul. Kozielska 14A                                

z ceną ofertową 86 632,34 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy: 

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Saternus Distribution Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

41-500 Chorzów ul. Nowa 32

Wykonawca wykluczony

z postępowania

2

PMK-BUD” Paulina Burdek

30-398 Kraków ul. Benedyktyńska 6

Wykonawca

Wykluczony

z postępowania

3

Firma Handlowo-Usługowa Zygfryd Dapa

Ostrożnica ul. Kościelna 23, 47-280 Pawłowiczki

Wykonawca

Wykluczony

z postępowania

4

Norbert Kalla Trans-Kop Krępna

Krępna ul. Stawowa 13

47-330 Zdzieszowice

 

83,04

5

 

Efekt Max

Ul. Kozielska 14A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

100

6

 

Konsorcjum:

Lider:

EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

Ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin

Partner:

T.K. EKO-BUD  Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 31, 47-303 Krapkowice

94,57

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz