Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o złożeniu oferty

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. Urząd Miejski informuje, iż opublikował na stronie www.gogolin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu ofertę Miejskiego Klubu Sportowego w Gogolinie. Tytuł zadania publicznego: Akcja promująca w gminie Gogolin kibicowanie fair play i walkę z chuligaństwem stadionowym.

Zgodnie z art.19 a ust 4, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres: lub przekazując bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

ZAŁĄCZNIK:

PDFOferta Miejskiego Klubu Sportowego w Gogolinie.pdf

Data wprowadzenia i ogłoszenia: 20.09.2013