Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zmianie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej zwołanego na dzień 09.12.2013r.

Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 19.11.2013r. o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej zwołanej na dzień 09 grudnia 2013r. (poniedziałek) na godz. 15.30 informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w związku z zwołaną na ten dzień Sesją Rady Miejskiej w Gogolinie nastąpiła zmiana porządku obrad tej Komisji.

Porządek obrad posiedzenia przedstawia się następująco:

- analiza projektu budżetu Gminy Gogolin na 2014 rok,

- analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024,

-omówienie materiałów na XXXIX Sesję Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania- Hubert Sznajder

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Zbigniew Kawa

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia- Waltrauda Wicher

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Józef Schlappa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Józef Reinert