Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń po byłym przedszkolu na centrum aktywacji wiejskiej w Odrowążu

 Gogolin, dnia 25.11.2011r.

 

WG.I.271.10.2011

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

przebudowa pomieszczeń po byłym przedszkolu na Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu

 

wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Robót Budowlanych „PERFEKT” Andrzej Sikorski , 48-135 Dzierżysław ul. Kościuszki 40                                 

 

z ceną ofertową 379 619,99 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy: 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Firma Ciach –PRIM Mirosław Ciach, 45-304 Opole ul. Piotrkowska 5/3

                                                                               

76,08

2

 IZOLKOMEX Firma Remontowo-Budowlana s.c.

 Bogdan Kulig, Leszek Czech

45-955 Opole ul. Zielonogórska 3                       

75,65

3

Zakład Ogólno-Budowlany „Szczepanik” S.J.

Ul. Armii  Ludowej 13, 47-303 Krapkowice    

82,31

4

PROFI Jolanta Kijas, 45-844 Opole ul. Stanisława Bronicza 11          

 

80,60

5

 

Firma Ogólnobudowlana Dawid Szewior, 47-260 Polska Cerekiew

 Ul. Rynek 10/2       

Oferta

odrzucona

6

 

BETBRUK Daniel Maćko, 48-100 Głubczyce ul. Żeromskiego 27a    

67,23

7

K+D Budownictwo Sp. z o.o., 47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1  

 

Oferta

odrzucona

8

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MAR-BUD

48-100 Głubczyce ul. Moniuszki 19 

85,51

9

Budopap Sp. z o.o. ul. Opolska 103a , 47-300 Krapkowice  

 

82,48

10

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zakład Robót Budowlanych

PERFEKT   Andrzej Sikorski,

48-135 Dzierżysław ul. Kościuszki 40      

100

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz