Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie VI Kolejowa

 Gogolin, dnia 23.12.2011r.

 

WG.I.271.11.2011

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Vi Kolejowa

 

wybrano ofertę złożoną przez  PPHU Eko-Kan-Gaz  Jan Tokarski , 63-410 Ostrów Wielkopolski 2

Karski, ul. Akacjowa 10

 

z ceną ofertową 3 440 022,95 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

PPUH PAGA-Pro 47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16a                        

63,15

2

WUPRINŻ SA 60-465 Poznań ul. Straży Ludowej 35                                       

69,96

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o.

 41-700 Ruda Śląska ul. Na Łąkach 9                                                                   

46,56

4

SOBET SA 49-305 Brzeg ul. Starobrzeska 67                                                     

76,86

5

 

Konsorcjum: Energy Investors Group SA 49-300 Brzeg ul. Grobli 13

Energy Investors Sp. z o.o. 00-490 Warszawa ul. Wiejska 12                             

97,01

6

 

Budkomplex Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Sp. j.

 32-700 Bochnia ul. Gazowa 10                                                                              

53,92

7

Wodgaz Sp. z o.o. 45-802 Opole ul. Partyzancka 54A                                         

77,36

8

Zakład Budownictwa Komunalnego Opol-Kan

46-070 Chmielowice ul. Stawowa 6                                                                      

66,55

9

Firma Usługowa NOWAK Jarosław Nowak

 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Gagarina 10                                                            

55,33

10

MPM Development Sp. z o.o. 46-100 Namysłów ul. Partyzantów 1                   

68,91

11

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne

„HYRO-MONTEX” Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa ul. Bór 143

  TK EKO-BUD Sp. z o.o. 47-303 Krapkowice ul. Cegielniana 31                      

74,15

12

Konsorcjum: Concept Damian Dratwiński

 42-200 Częstochowa ul. Torowa 1/6

 Wod-Kop Artur Fiszer 46-165 Lipie Albertów 2A                                             

89,48

13

Anbud – Krapkowice Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Basztowa 10                

69,22

14

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD

45-409 Opole ul. Jesionowa 5                                                                               

96,07

15

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b                                                         

66,60

16

PAGA – Unibud s.c. 47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16                              

68,83

17

PPHU Eko-Kan-Gaz Jan Tokarski

63-410 Ostrów Wielkopolski 2, Karski, ul. Akacjowa 10                                    

100

18

Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KPRI

Sp. z o.o. 47-206 Kędzierzyn-Koźle ul. Kłosowa 4                                                              

69,75

 

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz