Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę sprzątania hali sportowej w Gogolinie na 2012

 

ZR-S.341.2.2011                                                                              Gogolin, dnia 08.12.2011r.
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, 47-320 Gogolin Al. Przyjaciół Dübendorf 1, tel. 077/4076930, fax. 077/4076931
 
Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługa sprzątania pomieszczeń w obiekcie Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie tj. hali sportowej położonej przy ul. Krapkowickiej 141A w Gogolinie wybrano ofertę złożoną przez:
 
„ABC-Service” Sp. j.
Zakład Pracy Chronionej
ul. Bolesławiecka 15,
53-614 Wrocław
 
z ceną ofertową:  86 316,48 zł brutto
 
 
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia
 
Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Kryterium oceny oferty - „cena oferty”
Ilość punktów
1.
Firma Zajfert Aleksandra Zajfert ul. Gersona 8, 42-200 Częstochowa
93,22 pkt
2.
Jan Raszka RAJAN A.U.H. ul. Dworska 2/2, 45-750 Opole
 
72,38 pkt
3.
Forsolis Sp. z o.o. ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice
 
86,09 pkt
4.
„Odnowa” Sp. z o.o. ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole
 
44,61 pkt
5.
PUH „Cedrox” Józef Cedro ul. Piłsudzkiego 18/54 25-431 Kielce; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karpinex” Barbara Karpińska, Cedzyna 91, 45-900 Kielce
47,95 pkt
6.
„ABC-Service” Sp. j. Zakład Pracy Chronionej ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław
100,00 pkt

 
Podpisał:
Jerzy Kłeczek
Dyrektor ZR-S