Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrowążu

 Gogolin, dnia 08.03.2012r.

 

WG.I.271.3.2012

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

 

 

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu

 

wybrano ofertę złożoną przez  Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”

Anna Stryczek-Janicka, 45-409 Opole ul. Jesionowa 5

 

z ceną ofertową 4 189 786,20 zł ( z podatkiem VAT).

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

Budkomplex Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak Sp. j

32-700 Bochnia ul. Gazowa 10

76,21

2

Wielobranżowy Zakład „ROLBUDII” Świzdor Michał, Dyrda

 Stanisław Sp. J. Budy Łańcuckie 45, 37-114 Białobrzegi

72,17

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych

„JAF” Sp. z o.o. 44-203 Rybnik ul. Mikołowska 107

83,91

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„SANGAZ” Waldemar Pacud 42-221 Częstochowa ul. Ikara 288

56,68

5

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne Sp. z o.o.

57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Melioracyjna 3

Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Lech Walkiewicz,

Zbigniew Warwarko Sp.J. 57-410 Ścinawka Średnia ul. 3 Maja 8B

„JATAX” Sp. z o.o.

57-300 Kłodzko ul. Świerkowa 24

78,19

6

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o.

46-022 Luboszyce ul. Opolska 21

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„GREMBUD” 45-434 Opole ul. Akacjowa 69

91,82

7

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.

47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13b

73,81

8

Wodgaz Sp. z o.o. 45-802 Opole ul. Partyzancka 54A

68,43

9

Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka

45-409 Opole ul. Jesionowa 5

100

10

Anbud – Krapkowice Sp. z o.o.

47-300 Krapkowice ul. Basztowa 10

89,54

11

PPUH PAGA-Pro 47-303 Krapkowice ul. Piastowska 16a

87,87

12

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe

„HYDROMONT”

 inż. Jan Olszewski 45-701 Opole ul. Wrocławska 62

57,92

13

PPHU Eko-Kan-Gaz Jan Tokarski

63-410 Ostrów Wielkopolski 2 Karski, ul. Akacjowa 10

78,90

14

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o.

47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8

83,98

 

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz