Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji

 

Od 1 września 2012 r. zmieniają się przepisy dotyczące składania dokumentacji przez pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dokumentacja powinna zawierać:

- wniosek,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo    oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:

DOCzawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc
XLSXformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).xlsx
DOCXoświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.docx
DOCXoświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.docx
DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc

 

Wersje PDF:

PDFzawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.pdf 
PDFformularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014).pdf
PDFoświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf
PDFoświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.pdf
PDFWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf