Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zawiadomienie

 

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 12 kwietnia 2012r. (czwartek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tematem posiedzenia Komisji będzie:
1.    Zaopiniowanie informacji o przekształceniu ZGKiM w Gogolinie oraz planowanych działaniach spółki o nazwie Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Gogolin Sp. z o.o.,
2.     Analiza stanu bezpieczeństwa za 2011 rok:
- informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2011 roku,
- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku,
- sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gogolinie za 2011 r.
- informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie o stanie bezpieczeństwa pożarowego za rok 2011,
- informacja o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku,
- ocena stanu bezpieczeństwa za 2010 rok – działanie Gminnego Centrum Reagowania,
3.Sprawy bieżące,
4.Wolne wnioski.
 
 Zastępca Przewodniczącego Komisji
                                                                                                          Bertold Hirsz