Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONSULTACJE w sprawie projektu OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla GMINY GOGOLIN

 

KONSULTACJE 

w sprawie projektu OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla GMINY GOGOLIN  

W związku z obowiązkiem jaki nakłada na samorządy art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Burmistrz Gogolina przedstawia do konsultacji OCENĘ ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla GMINY GOGOLIN.

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 r.
- w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, I piętro, Sekretariat,
- lub w wersji elektronicznej na adres : urzad@gogolin.pl
 
Formularz konsultacji
Projektu uchwały: OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla GMINY GOGOLIN  
 
L.p. Uwagi do projektu  
  Obecny zapis OCENY Proponowane brzmienie zapisu Uzasadnienie
       
       
       

 

Opinia o OCENIE ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ dla Gminy Gogolin z uzasadnieniem:
Nazwa i adres organizacji pozarządowej oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz:
 
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:
Zgłoszone anonimowo
Zgłoszone po dniu 10 kwietnia 2012 r. po godz. 15.30
 
Formularz może być złożony:
- w wersji papierowej Urząd Miejski w Gogolinie, I piętro, Sekretariat.
- lub w wersji elektronicznej na adres urzad@gogolin.pl